Solid fuel boiler

tipe KTZ
Category
Heating boilers and water heating
About This Project

Котел тип КТЗ е предназначен за употреба в жилищни сгради и промишлени обекти за радиаторно и въздушно отопление за температурен режим 70-90 С и работно налягане до 2,5 bar.

Котелът е предвиден за употреба на всички видове твърди горива.

Възможен е монтаж на газова или нафтова горелка с прилежаща към котела автоматика.

Тялото на котела е от заварена стоманена конструкция. Бункера се състои от горивна камера, топлообменник, който влиза в групата на топлозадържащите котли.

Добрата конфугурация на топлообменника и качествена изолация допринасят до висока степен на използване на горивотов този тип котел.