straightening cutting machine

to №12

ИЗПРАВНО – ОТРЕЗНА МАШИНА до №12

Изправно – отрезната машина е предназначена за развиване, изправяне и рязане на размер на арматурно желязо до №12 от кангали с външен диаметър до 1550 mm и тегло до 2000 кг.

Технически характеристики

Ръчен режим на работа:
Използва се при първоначално зареждане на машината с арматура или за тестване: тестване на хидравликата, тегленето, рязането, меренето и въртенето на вретеното.
Автоматичен режим на работа:
Автоматично изтегля и изправя арматурата, като отрязва заден брой заготовки на зададена дължина.
Изправно-отрезната машина се състои основно от три възела:
1. Размотаващо устройство;
2. Изправно-отрезен модул;
3. Стилаж.
Диаметър на арматурата, mm ф6 ? №12
Външен диаметър на кангала, mm < 1550
Вътрешен диаметър на кангала, mm >790
Скорост на изтегляне, m/sec до 1
Обороти на вретено, min-1 1680
Време за срязване, min 0,006
Теглителна сила, N 9730
Дължина на отрязване*, m 0,1 ? 99
Отклонение от дължината на отрязване, mm ±1
Брой среза за един цикъл 1 ? 9999
Мощност, kW 15
Напрежение, V 380
Тегло, kg.
Изправно – отрезния модул 880
Стелажи 150
Размотаващото устройство 200
Общо 1230

Габаритни размери L x B x H, mm

Изправно – отрозен модул 1600 (2000) x 850 x 1700
Стелажи 6 х 2000 x 1000 x 1100
Размотаващо устройство 2300 х 1600 х 2000