Boiler

tipe GT 23-349 kW
Category
Heating boilers and water heating
About This Project

Котел тип ГТ е предназначен за изгаряне на течно и газообразно гориво. Изграден е от компактна стоманена конструкция и е предназначен за системи с централно отопление с диапазон 70-90 C.

По избор към котела може да се монтира горелка на газьол, природен газ или пропан бутан.

Тялото на котела е от заварена стоманена конструкция с реверсивна пламъчна тръба и димоотводни тръби, в които се намират турбулатори.

Котелът и вратата са така изолирани, че топлинните загуби да са минимални.

Вградената автоматика напълно контролира работата на горелката.

Котелът е със съвременна конструкция и с висока степен на използване на енергията.