Combined boiler

tipe К
Category
Heating boilers and water heating
About This Project

Специализирания котел тип К на твърдо гориво е предназначен за централно отопление в индустриални, -аботни и жилищни обекти. Използва се при всякакъв вид системи с температурен режим 70-90 С  и минимално работно налягане 3,5 bar.

Конструкцията на този котел е съвременна при която се постига качествено и пълно изгаряне на горивото. КПД на този тип котел достига до 75% при работа на твърдо и 88% при работа на течно и газообразно  /флуидно / гориво.

Системата на вратата, ревизионния и коминния отвор обязпечава лек достъп до вътрешността на котела при почистване и евентуален ремонт. Горната врата на лицевата страна на котела служи за преминаване на газовете от втора в трета камера и дава възможност за чистене на димопроводните тръби. През средната врата се извършва зареждане на котела с твърдо гориво. На този отвор може да се монтира и горелка за течно гориво. Долната врата служи за почистване на пепелта, като играе роля и на капан регулатор на постъпващия в котела въздух.

При този котел може да се използват дърва и различни гранулати въглища.

Максималната мощност на котела се достига при употреба на висококалорични качествени въглища.

По желание на клиента може да се поръча допълнително оборудване за преминаване на течно или газообразно гориво. Комплекта съдържа: специална врата с отвор и стойка за горелка, автоматика за контрол на впръскването на горивото и врата за пепелта.

Преминаването в един вид гориво на друг е лесно и не отнема много време.

Стоманената заварена конструкция на тези котли е изградена от висококачествена ламарина. Камерата и топлообменника  са внимателно изчислени и конструирани. Котела е добре изолиран, с голям експлоатационен период и добро КПД.