Поверителност

Личните данни, които komand-bg.com/store получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. komand-bg.com/store гарантира, че Вашите данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените, освен в случаите предвидени в действащото законодателство на Република България. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на komand-bg.com/store, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.