СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОГЪВАЩА МАШИНА

ЗА ОГЪВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ЗА ФУНДАМЕНТИ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОГЪВАЩА МАШИНА ЗА ОГЪВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ЗА ФУНДАМЕНТИ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

Специализираната огъваща машина е предназначена за огъване на периодичен профил до №32. Детайлите се използват за арматура на бетонни фундаменти за ветрогенератори, които са:

  • Кръгове – пълни или дъги от периодичен профил до №28 с диаметри от ф1,8 до ф30 метра;
  • „П“-образни детайли с различни размери от периодичен профил до №32;
  • „U“-образни детайли с радиус на огъване R375 от периодичен профил до №32;