ПОМПИ „БЪРЗИЦА“

ЕДНОСТЕПЕННИ ОТ ТИП "ЕЕ"
ПОМПИ „БЪРЗИЦА“ ЕДНОСТЕПЕННИ ОТ ТИП „ЕЕ“
Центробежните едностепенни помпи тип „Бързица“ са предназначени за транспортиране на чиста вода и други течности без химически примеси, с вискозитет и химическа активност, сходни с тази на водата и температура не по-висока от 55°С.
Помпите се задвижват от еднофазен електродвигател с номинално напрежение 220V и честота 50Hz /или 60Hz по заявка на клиента/.
Помпите могат да се използват за водоснабдяване, напояване и за други цели в промишлеността и селското стопанство.
Изпълнението на помпите е моноблочно – общ вал за помпата и ел. двигателя, като корпусът на помпата се присъединява към ел. двигателя посредством междинен фланец.
Закрепването на работното колело към удължения вал на ел. двигателя се осъществява посредством милиметрова резба. Работното колело е с едностранно действие. Уплътняване тялото на помпата с междинния фланец се осъществява чрез гумен „О“ пръстен, а уплътняването на вала към помпата – посредством механично челно уплътнение или салник с лоена набивка.

Технически характеристики

n = 2900 min-1

Помпа Дебит Напор, m Ел. двигател, kW Вакуум, m Смукател Нагнетател
l/s m3/h
Бързица 1 0,8 2,9 26 1,1 7 1″ 1″
Бързица 2 1,7 6,1 15 0,55 7 1″ 1″
Бързица 3 2,5 9 16 0,75 7 1 1/2 1 1/4
Бързица 4 3 10,8 18 1,1 7 1 1/2 1 1/2
Бързица 5 4 14,4 15 1,1 7 2″ 2″
Бързица 5А 7 25,2 15 1,5 7 2″ 2″
Бързица 6 12 43,2 13 2,2 7 3″ 3″