Парен котел с ниско налягане

тип ПК
Category
Котли за парно и водно отопление
About This Project

Парния котел с ниско налягане тип ПК е предназначен за използване от индустриални потребители, които използват наситена  водна пара с налягане до 0,5 bar. Конструиран е за изгаряне на твърдо гориво, дървени отпадъци и течно гориво без големи изменения в камерата.

Загряването на водата се извършва, чрез директно предаване на топлината излъчена в камерата и в последствие повторно и трето предаване на топлината, чрез конвекция от димните газове. Регулирането на интензитета на изгаряне се извършва с регулатор заедно с финна парна арматура/манометър, нивомер и кондензатор/, предлага се по желание на клиента.