МОНОФАЗНА ПОМПА

"ВОДА"
МОНОФАЗНА ПОМПА „ВОДА“
Монофазните помпени агрегати се използуват за транспортиране на чиста вода с температура до 40°С.
Намират приложение за водоснабдяване и напояване, в личните стопанства и промишлеността.
Помпите се монтират непосредствено върху удълженият вал на електродвигателя – моноблочно изпълнение. За задвижването на помпите се използват еднофазни електродвигатели с напрежение 220 V, 50 Hz. Помпите могат да се комплектуват с други типове електродвигатели в помпено изпълнение. Произвеждат се с механично или салниково уплътнение. Специалното им конструктивно изпълнение, осигурява безпроблемна работа до 25 години непрекъсната експлоатация.

Технически характеристики

n = 2900 min-1

Помпи със салниково уплътнение

Тип Дебит, l/s Напор, m Смукател, „ Нагнетател, „ Ел. двигател, kW/RPM Тегло, kg
Вода 1 1,5 11 1 3/4 0,37 17
Вода 3 1,7 15 1 1 0,55 19
Вода 4 2,5 15 1 1/2 1 1/4 0,75 22
Вода 5 0,8 25 1 1 1,1 26

Помпи с механично уплътнение

Вода 12 0,7 15 3/4 3/4 0,37 15
Вода 13 1,6 15 1 1 0,55 18
Вода 14 2,5 15 1 1/2 1 1/4 0,75 21
Вода 15 0,7 27 1 1 0,75 22