МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА АРМАТУРА

МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА АРМАТУРА

Машината за рязане на арматура е предназначена за рязане на арматура и периодичен профил до ф40 mm

Технически характеристики

Максимален диаметър на отрязваната арматура, mm

ф40

Скорост на рязане, n/min

50

Мощност, kW

3

Напрежение, V

380

Тегло, kg

660

Габаритни размери – L x B x H, mm

 1000x810x1010 

Диаметър на отрязваната арматура ф, mm 40 36 32 28 25 22 20 18 16 14 12

Максимално количество едновременно отрязвани заготовки при:

якост на опън 350 N/mm2, бр. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
якост на опън 400 N/mm2, бр. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4
якост на опън 500 N/mm2, бр. 1 1 1 2 2 3 3 4 4
якост на опън 600 N/mm2, бр. 1 1 1 2 2 3 3 4
якост на опън 700 N/mm2, бр. 1 1 1 2 2 3 3
якост на опън 800 N/mm2, бр. 1 1 1 2 2