Котел тип ГУ

Category
Котли за парно и водно отопление
About This Project

Котел тип ГУ на течно и газообразно гориво е предназначен за централно отопление на индустриални, работни и жилищни обекти. Използва се при всякакъв тип системи с температурен режим 90-70 °С и максимално работно налягане до 3,5 bar.

Тялото на котела е от заварена стоманена конструкция. Горивната камера е с ревезирвно движение на газове с оглед пълното изгаряне на горивото и максимален топлообмен. Третия поток е в снопа димни тръби разположени около горивната камера. В димните тръби се намират турболаторите, които гарантират повишен топлообмен. Вътрешната конфигурация на котела допринася за качествено изгаряне на горивото и повишен топлообмен, така че да се постигне отлично КПД.

Конструкцията на вратата и коминната тръба е такава че да е осигурен лек достъп до вътрешността на котела при почистване и евентуален ремонт.

Котела е добре изолиран и оборудван с автоматика за пълен контрол на работа на горелката.