Котел на твърдо гориво тип КТЗ

Category
Котли за парно и водно отопление
About This Project

Котел тип КТЗ е предназначен за употреба в жилищни сгради и промишлени обекти за радиаторно и въздушно отопление за температурен режим 70-90 °С и работно налягане до 3 bar.

Котелът е предвиден за употреба на всички видове твърди горива.

Възможен е монтаж на пелетна ,газова или нафтова горелка с прилежаща към котела автоматика.

Тялото на котела е от заварена стоманена конструкция. Бункера се състои от горивна камера, топлообменник, който влиза в групата на топлозадържащите котли.

Добрата конфугурация на топлообменника и качествена изолация допринасят до висока степен на използване на горивото в този тип котел.