Комбиниран котел

тип КБ
Category
Котли за парно и водно отопление
About This Project

Котел тип КБ е предназначен за отопление на всякакъв тип обекти. Използват се в инсталации на радиаторно, въздушно, подово или какъвто и да е тип водно централно отопление при температурен режим 70-90 С и работно налягане до 2,5 bar.

Котлите са предназначени за употреба на всички видове твърди, течни и газообразни горива. За да се употребяват течни или газообразни горива е необходимо да се монтира определена за това горелка на специална врата, а вградената автомивка управлява автоматичната работа на котела.

В горната част се намира бойлер с вместимост 100L снабден със спирален и електрически нагревател. Спиралния нагревател може да се свърже със соларен колектор за нагряване на водата в летния период.

Тялото на котела е от заварена стоманена конструкция с параметри по JUS M.E7.022, DIN 4751.

Добрата конфигурация на топлообменника и качествената изолация допринасят за високо ефективното използване на горивото в този тип котел.