Комбиниран котел

тип КУ
Category
Котли за парно и водно отопление
About This Project

Котел тип КУ – с голяма мощтност е предназначен за отопление на всякакви видове големи обекти. Използва се в инсталации на радиаторно, въздушно, подово, калориферно, или какъвто и да е тип водно централно отопление за температурен режим 90-110 С и работно налягане 3 bar.

В основния вариант котела е предназначен за използване на всички видове твърди горива.

Възможно е и използване на течни и газообразни горива при вграждане на специална горелка, автоматика и врата.

Тялото на котела е от заварена стоманена конструкция с параметри по JUS M.E7.022, DIN 4751.

За разлика от котела тип КУ, който е с по-малка мощност, конструкцията на този котел е модифицирана и се отнася към групата на индустриалните котли.

Добрата конфигурация на топлообменника и качествена изолация допринасят за високо ефективно използване на горивото в този тип котел.