Комбиниран котел

тип КУ

Котел тип КУ е предназначен за отопление на всякакъв тип обекти. Използва се в инсталации на радиаторно, въздушно, подово или какъвто и да е тип водно централно отопление за температурен режим 70-90 С и работно налягане 2,5 bar.

В основния си вариант котела е предназначен за използване за всички видове твърди горива.

Възможно е и използване на течни и газообразни горива при вграждане на специална горелка, автоматика и врата.

Тялото на котела е от заварена стоманена конструкция с параметри по JUS M.E7.022, DIN 4751.

Добрата конфигурация на топлообменника и качествена изолация допринасят за високо ефективно на използване на горивото в този тип котел.