ИЗПРАВНО – ОТРЕЗНА МАШИНА

до №12 - електро-механична

ИЗПРАВНО – ОТРЕЗНА МАШИНА до №12 – електро-механична

Изправно – отрезната машина е предназначена за развиване, изправяне и рязане на размер на арматурно желязо до №12 от кангали с външен диаметър до 1550 mm и тегло до 2000 кг.

Технически характеристики

Ръчен режим на работа:
Използва се при първоначално зареждане на машината с арматура или за тестване: тестване на хидравликата, тегленето, рязането, меренето и въртенето на вретеното.
Автоматичен режим на работа:
Автоматично изтегля и изправя арматурата, като отрязва заден брой заготовки на зададена дължина.
Изправно-отрезната машина се състои основно от три възела:
1. Размотаващо устройство;
2. Изправно-отрезен модул;
3. Стилаж.
 
Диаметър на арматурата, mm ф6 ? №12
Външен диаметър на кангала, mm < 1550
Вътрешен диаметър на кангала, mm >790
Скорост на изтегляне, m/min до 108
Обороти на вретено, min-1 до 2500
Време за срязване, sec 0,7
Теглителна сила, N до 9055
Дължина на отрязване*, m 0,1 ? 99
Отклонение от дължината на отрязване, mm ±1
Брой среза за един цикъл 1 ? 9999
Мощност, kW 20,5
Напрежение, V 380
Тегло, kg.
Изправно – отрезния модул 980
Стелажи 180
Размотаващото устройство 150
Общо 1310

Габаритни размери L x B x H, mm

Изправно – отрозен модул 1800 (2400) x 1300 x 1700
Стелажи 12500 x 1000 x 1100
Размотаващо устройство 1600 х 1600 х 2000