Електрически котел

тип ЕК
Category
Котли за парно и водно отопление
About This Project

Електрически водогреен котел тип Ек е предназначен за отопление на всякакви видове обекти. Използва се при всички системи с температурен режим 70 – 90 градуса Целзий и максимално работно налягане до 3,5 бара.
Котела е изработен от заварена стоманена ламарина, изолиран с минерална вата а отвън е облицован с естетически материал.
Нагревателите са няколко на брой (3-7) с възможност а изключване по избор от командното табло. Колебанията в мрежовото напрежение (токови удари) се избягват посредством тристепенни автоматични прекъсвачи за всеки електронен блок.
Автоматиката на котела гарантира постоянна температура и стабилна работа на котела.
Котела е с компактна конструкция с всички необходими елементи за прикачване към системата за отопление и ел. мрежа.
В процеса на експлоатация не е необходима никаква поддръжка.